>

Oznakowanie magazynu i hal

Oznakowanie magazynu jest ważne, ponieważ zapewnia nam bezpieczną pracę. Oznakowanie pionowe to takie, które możemy powiesić na słupku lub na ścianie, natomiast oznakowanie poziome jest uzupełnieniem oznakowania pionowego. Często linie, które malujemy są barwione na żółto albo żółto-czarno. Oznakowanie poziome ma na celu informować nas, gdzie możemy chodzić, albo jak powinny jeździć wózki widłowe. Często specjalne oznakowanie w magazynie to oznakowanie ramp, powierzchnia rampy jest pomalowana na szaro, a  krawędzie są pomalowane pasem o kolorze żółto-czarnym albo czarno-białym.

Są trzy sposoby malowania pasów w magazynie:

  • oznakowanie napowierzchniowe – natryskuje się dwie warstwy farby żywicznej i schnie od 12 do 24 godzin.
  • oznaczenie napowierzchniowe na podłożu śrutowanym – usuwa się górną warstwę posadzki, do malowania używa się farby 2-składnikowe chemoutwardzalne. Taki pas jest bardzo trwały oraz odporny na ścieranie przez co nie musimy odnawiać pas co miesiąc. Schnie 12-24 godzin.
  • oznaczenia wgłębne- wycina się bruzdę o głębokości 3mm i wylewa się żywicę epoksydową. Taki sposób malowania jest praktycznie niezniszczalny i też schnie ok 12-24 godzin.

Oznakowanie magazynów prowadzi się ze względu na bezpieczeństwo pracowników.